Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles (aliments caducats), etc...

TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS
El nostre servei de gestió de residus perillosos contempla la recol·lecció, transport i tractament amb tecnologies d'avantguarda que garanteixen un maneig de les deixalles de manera segura, dins de les nostres diverses instal·lacions de tractament a Andorra o fora del  país.
Els residus perillosos cobreixen una àmplia varietat de tipus que poden causar danys ambientals o humans, com ara materials àcids i alcalins, solvents, deixalles líquides, bateries, tubs fluorescents, cilindres pressuritzats, deixalles de garatges, olis, adhesius, efluents i materials radioactius de baix nivell.
.
TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS I HOSPITALARIS
Ecotècnic és una empresa especialitzada en la gestió de residus sanitaris i hospitalaris i en la prestació de serveis especialitzats en el sector sanitari i veterinari.
Oferim un servei de qualitat, resolent qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en matèria de residus sanitaris, a més d'un assessorament constant sobre possibles canvis en la normativa i els seus deures com a productor de residus sanitaris.
ECOTÈCNIC es destaca en la gestió de residus sanitaris basant la seva activitat en aspectes importants com:
• Eficàcia
• Gestió personalitzada
• Qualitat en el servei
• Compromís mediambiental
.
TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS CÀRNICS
La nostra finalitat és establir l'òptim tractament dels subproductes animals no destinats a consum humà, tant carnis com de peix, i de cara a donar una solució a la problemàtica mediambiental.
Facilitem la recollida dels mateixos a les polleries, triperies, carnisseries, peixateries, mercats, supermercats, botigues de carrer, sales d'especejament i d'elaboració, així com als centres de distribució.
El maneig dels residus o subproductes els realitzem complint els criteris ambientals més exigents amb vistes a incrementar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa
​​El veritable desafiament del sector no radica només a substituir les contaminants calderes de gasoil o gas, sinó també instal·lacions de biomassa antigues i ineficients amb instal·lacions modernes. Les estufes i calderes de biomassa ja no estan associades amb aparells arcaics per obten...

Llegir +

Copyright 2021 by KMK