Seguretat AlimentÓria

Plans d’autocontrol alimentari basats en l’APPCC per garantir que els productes que s’elaboren, es transformen i es distribueixen són segurs, i per verificar la seguretat de la cadena alimentària. Auditories higièniques i verificació del sistema APPCC, control higiènic a bars, restaurants, hospitals, escoles, llars d’infants, hotels, entre d’altres, amb la finalitat de minimitzar el risc d’intoxicacions alimentàries, i avaluació del sistema APPCC i implantació de millores. Anàlisis de productes elaborats. Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció. Subministrament de productes. Assessorament en legislació i peritatges judicials, disseny d’instal·lacions alimentàries. Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària, gestió de registre sanitari i de comerç. Assessorament nutricional. Adaptació i millora del sistema APPCC, control dels riscos que poden aparèixer al llarg de la cadena alimentària. Anàlisi de productes elaborats, manipuladors i superfícies de treball per determinar els microorganismes en els aliments, les superfícies i els manipuladors d’aliments.

Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció. Valoració dels productes de neteja i desinfecció utilitzats i explicació detallada de com s’han d’utilitzar correctament segons les dilucions.


Assessorament
Legislació, informes i peritatges judicials. Disseny d’instal ·lacions alimentàries. Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària. Gestió de registres sanitaris i de comerç i assessorament nutricional.AUDITORIES ALIMENTÀRIES ONLINE TANT PER L’AUTOCONTROL COM PER L’AUDITORIA
  • Més control per part dels responsables.

  • Més tranquil·litat per part de la direcció.

  • Base de dades informatitzada.

  • Més fiabilitat!! Seguiment en temps real.

  • Alertes tant als responsables com als consultors i/o parts implicades.

  • Major seguretat i control del producte final.

  • Sistema que s’adequa a qualsevol tipus d’establiment i d’activitat alimentaria independentment de la seva grandària i volum de producció.
     

Aquest servei optimitza el control de la seguretat alimentària estalviant temps i diners als usuaris.

SELFAUDIT Vídeo

Auditories

MICROPL└STICS A LA CADENA ALIMENT└RIA I RISCOS PER A LA SALUT MICROPL└STICS A LA CADENA ALIMENT└RIA I RISCOS PER A LA SALUT
HIGIENE ALIMENTÀRIA   L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat un informe sobre els coneixements actuals respecte a la presència de microplàstics i nanoplàstics en la cadena alimentària i els seus possibles efectes sobre la salut humana. En aquest document es contempl...

Llegir +

Copyright 2019 by KMK