Seguretat AlimentÓria

Plans d’autocontrol alimentari basats en l’APPCC per garantir que els productes que s’elaboren, es transformen i es distribueixen són segurs, i per verificar la seguretat de la cadena alimentària. Auditories higièniques i verificació del sistema APPCC, control higiènic a bars, restaurants, hospitals, escoles, llars d’infants, hotels, entre d’altres, amb la finalitat de minimitzar el risc d’intoxicacions alimentàries, i avaluació del sistema APPCC i implantació de millores. Anàlisis de productes elaborats. Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció. Subministrament de productes. Assessorament en legislació i peritatges judicials, disseny d’instal·lacions alimentàries. Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària, gestió de registre sanitari i de comerç. Assessorament nutricional. Adaptació i millora del sistema APPCC, control dels riscos que poden aparèixer al llarg de la cadena alimentària. Anàlisi de productes elaborats, manipuladors i superfícies de treball per determinar els microorganismes en els aliments, les superfícies i els manipuladors d’aliments.

Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció. Valoració dels productes de neteja i desinfecció utilitzats i explicació detallada de com s’han d’utilitzar correctament segons les dilucions.


Assessorament
Legislació, informes i peritatges judicials. Disseny d’instal ·lacions alimentàries. Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària. Gestió de registres sanitaris i de comerç i assessorament nutricional.AUDITORIES ALIMENTÀRIES ONLINE TANT PER L’AUTOCONTROL COM PER L’AUDITORIA
  • Més control per part dels responsables.

  • Més tranquil·litat per part de la direcció.

  • Base de dades informatitzada.

  • Més fiabilitat!! Seguiment en temps real.

  • Alertes tant als responsables com als consultors i/o parts implicades.

  • Major seguretat i control del producte final.

  • Sistema que s’adequa a qualsevol tipus d’establiment i d’activitat alimentaria independentment de la seva grandària i volum de producció.
     

Aquest servei optimitza el control de la seguretat alimentària estalviant temps i diners als usuaris.

Auditories

ECOLAB, inscrita al registre de laboratoris del GOVERN D’ANDORRA ECOLAB, inscrita al registre de laboratoris del GOVERN D’ANDORRA
Posem en coneixement dels nostres clients la inscripció del laboratori ECOLAB (marca registrada d’Ecotècnic) al registre de laboratoris especialitzats en l’Anàlisi de FIBRES D’AMIANT del departament d’Ocupació i Treball del Govern d’Andorra, amb el nú...

Llegir +

Copyright 2018 by KMK