Anàlisis Mediambientals

Tant el medi natural com el medi ambiental que rodeja les poblacions necessiten de gran protecció i sistemes de conservació donat que l’activitat humana és capaç de modificar-los amb gran facilitat. D’aquesta manera, és important evitar la contaminació dels elements que conformen la natura tal que el sòl o les aigües però també evitar augmentar la contaminació de l’aire que envolta les poblacions.
 

ANÀLISIS D’AIGÜES NATURALS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics
- Ordre ministerial del 27-06-2012 relativa al procediment i als criteris de descontaminació d’aigües subterrànies, en el marc d’un procediment de sòl contaminat.
·         Anàlisis d’aptitud per a la vida piscícola: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics per a determinar l’aptitud de l’aigua per a la vida piscícola
·         Anàlisis per la protecció d’habitats aquàtics: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics en zones en que s’efectuen treballs i activitats que modifiquen l’estat del terreny pròxims a un curs d’aigua. S’efectua en un punt del curs d’aigua abans de l’obra i en un punt després de l’obra. 
·         Anàlisis d’aigua superficial en un marc de sòl contaminat: determinació dels elements potencialment contaminants del sòl que poden afectar la qualitat de l’aigua superficial.
·         Anàlisis d’aigua subterrània en un marc de sòl contaminat: determinació dels elements potencialment contaminants del sòl que poden afectar la qualitat de l’aigua subterrània.
 

ANÀLISIS D’AIGÜES RESIDUALS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
- Procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008 , de mesures de reactivació econòmiques.
 
·         Anàlisis d’abocament directe: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics dels abocaments al medi després de passar per una estació depuradora. Possibilitat de recollida de mostres mitjançant mostrejador automàtic que permet tenir mostres compostes.
·         Anàlisis d’abocament indirecte: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics dels abocaments al sistema de clavegueram. Possibilitat de recollida de mostres mitjançant mostrejador automàtic que permet tenir mostres compostes.
·         Caracterització del funcionament d’una estació depuradora: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics de l’entrada i dels abocaments al sistema de clavegueram. Possibilitat de recollida de mostres mitjançant mostrejador automàtic que permet tenir mostres compostes.
·         Anàlisis de l’abocament d’un separador d’hidrocarburs: determinació dels hidrocarburs totals del petroli a la sortida del separador i altres paràmetres que puguin ser potencialment presents a l’aigua abocada.
·         Anàlisis de l’abocament d’un separador d’olis i greixos: determinació dels nivells d’olis i greixos a la sortida del separador i altres paràmetres que puguin ser potencialment presents a l’aigua abocada.
 
ANÀLISIS DE RESIDUS PER L’ADMISSIÓ A EDAR
·         Anàlisis de l’aigua residual d’una fossa sèptica: determinació dels paràmetres físics i biològics necessaris per a la seva admissió a la depuradora.
·         Anàlisis de l’aigua residual d’un separador de greixos: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics necessaris per a la seva admissió a la depuradora.
·         Anàlisis de líquids caducats: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics necessaris per a la seva admissió a la depuradora.
 
ANÀLISIS DE FANGS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
·         Anàlisis de fangs provinents d’estacions de depuració: determinació dels paràmetres químics i biològics per avaluar la qualitat dels fangs.
 
ANÀLISIS DE SÒLS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
- Reglament de sòls contaminats
·         Anàlisis de sòls amb ús de fangs de depuradora: determinació dels metalls presents al sòl abans de l’aplicació de fangs provinents de depuradora.
·         Anàlisis de sòls contaminats: determinació dels elements potencialment contaminants del sòl segons l’activitat contaminant i l’ús destinat al sòl.
 
ANÀLISIS D’AIRE
- Reglament de control de la contaminació atmosfèrica i la seva posterior modificació.
·         Anàlisis de partícules sedimentables: determinació de les partícules sedimentables generades per una activitat humana específica.

Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa
​​El veritable desafiament del sector no radica només a substituir les contaminants calderes de gasoil o gas, sinó també instal·lacions de biomassa antigues i ineficients amb instal·lacions modernes. Les estufes i calderes de biomassa ja no estan associades amb aparells arcaics per obten...

Llegir +

Copyright 2021 by KMK