Higiene, desinfecció i respecte al medi ambient, un repte assumible en la indústria alimentària?

Higiene, desinfecció i respecte al medi ambient, un repte assumible en la indústria alimentària? Com a pocs altres sectors, la indústria alimentària es veu obligada a adaptar i transformar les seves estratègies de neteja i desinfecció en instal·lacions i processos per complir amb les exigències de la societat i l'Administració. Ja no només es tracta d'aconseguir la innocuïtat i seguretat dels aliments, el repte va més enllà i demanda a més una higiene sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Higiene, desinfecció i respecte al medi ambient, un repte assumible en la indústria alimentària?

Mantenir un nivell eficient d'higiene i seguretat dels aliments i, alhora, reduir l'impacte mediambiental en els processos d'higiene i desinfecció s'ha convertit en una exigència determinant per a la indústria alimentària. Especialment en la UE, que compta amb una de les legislacions més exigents del planeta en seguretat alimentària. 

La correcta neteja i desinfecció en processos i instal·lacions té un fort impacte ambiental: per exemple, un elevat consum d'aigua, energia i productes de neteja, emissions de CO2 o la generació d'aigües residuals. Així que, el repte és difícil però, pel que sembla, no impossible. La innovació és un factor clau per al sector, a la cerca d'una higiene sostenible, protocols més eficaços i l'aplicació de tecnologia 4.0 per al control de la neteja.

A partir del factor seguretat alimentària, les solucions d'higiene correctes poden també reduir la quantitat de retirades d'aliments, que s'estima que costen 190 milions d'euros a l'any a la IAB europea, dels quals un 24% es deu a microorganismes patògens com Salmonella, Campylobacter, Escherichia Coli, Listeria i Norovirus, que poden ser combatuts amb sistemes de seguretat alimentària avançats.

Correcta gestió de l'aigua

L'aigua és un element imprescindible en les tasques d'higienizació però la indústria és conscient de la importància de minimitzar el seu ús allí on sigui possible. Una alternativa possible és l'ús de productes específics concentrats i en monodosis, que permeten un correcte dosatge per reduir tant els nivells d'aigua utilitzats com la quantitat de substàncies químiques.

La Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB)  proposa també dues accions, dirigides especialment a pimes: la neteja prèvia en sec, que té un impacte important tant en la descàrrega com en el consum d'aigua, i l'ajust de mànegues d'aigua, atès que la neteja de vegades es realitza usant mànegues contra incendis reforçades, que fàcilment poden consumir fins a 40 litres d'aigua per minut, mentre que una quantitat d'uns 10 litres per minut és suficient en molts casos. 

Productes de neteja més respectuosos amb el medi ambient

A més de la correcta gestió de l'aigua, també estem assistint a l'auge dels anomenats productes “verds”, que el seu objectiu és minimitzar l'impacte dels articles de neteja en el medi ambient. La majoria d'aquests productes són d'origen renovable i poden substituir als productes obtinguts dels petroquímics, més contaminants.

En aquest sentit, està sorgint tot un catàleg de productes ecològics per a la higiene industrial. Ja existeixen productes biodegradables per cobrir una àmplia gamma de necessitats: desengreixants, desinfectants, dissolvents, sabó de mans, netejadors lubrificants, tractaments biològics per a canonades, col·lectors i fosses sèptiques, absorbents naturals, etc.

Alguns d'ells són a base d'enzims i bacteris, o a base de productes vegetals. Per exemple, existeixen solucions altament eficaces per controlar i eliminar biofilms microbians mitjançant la utilització d'extractes naturals o de productes enzimàtics. També s'estan desenvolupant productes enzimàtics que actuen com desengreixants i contenen ingredients actius que prevenen l'aparició de males olors.

Tot això sense oblidar les propietats millorades dels nous productes quant a la seva facilitat d'aclarit, eficàcia i reducció de l'impacte ambiental.

Disseny higiènic d'instal·lacions i equips

No s'ha d'oblidar la influència del disseny higiènic en la sostenibilitat dels processos d'higiene i desinfecció, atès que incrementa la capacitat de neteja, disminuint linealment les possibles contaminacions. En aquest sentit, el centre tecnològic Ainia afirma que les millores en el disseny, poden afavorir l'estalvi de fins a un 38% en el consum d'aigua.

Optimització dels processos de neteja i desinfecció

La innovació a la tecnologia permet optimitzar els processos en la indústria d'aliments i begudes. Per exemple, l'automatització de la neteja i desinfecció d'elements crítics, com són les cintes de transport d'aliments, afavoreix la reducció del consum d'aigua i temps en aquestes operacions, garantint uns excel·lents resultats higiènics.

També la introducció de noves tecnologies aplicades a la higiene, com és el cas de la cavitació, permet reduir enormement el temps de neteja d'elements la higiene dels quals resulta complicada, com és el cas de ganxos, utensilis, motlles i safates, etc.

I no oblidem la implantació en la indústria alimentària dels sistemes CIP (Clean inPlau ), equips que permeten la neteja in situ de canonades i dipòsits mitjançant la recirculació de les dissolucions dels productes químics. Aquests sistemes minimitzen els temps de parada requerits per a les tasques de neteja. 

Millora dels protocols

Per aconseguir el màxim rendiment de noves tecnologies i productes, la indústria necessita emmarcar-les correctament dins de protocols de neteja i desinfecció eficients i actualitzats. 
Els protocols ordenen i articulen el conjunt de procediments i accions de neteja i desinfecció, fent possible una major seguretat i qualitat dels productes processats, un increment de l'eficiència operativa i la possibilitat de una millora significativa de la sostenibilitat.

Lamentablement en aquest sentit encara queda camí per recórrer. Dades recollides pel sistema internacional de certificació en seguretat alimentària BRC Global Standards, en el seu informe BRC Food Safety Global View 2015, van assenyalar com no-conformitats més dominants aquelles relacionades amb la higiene i el manteniment. I, especialment, la no-conformitat més freqüent en l'àmbit global va ser una deficient documentació dels procediments de neteja.

Experts del sector recomanen protocols orientats cap a una visió global i integral de la higiene de les instal·lacions. Factors com els procediments d'higiene i control, els equips d'aplicació emprats, el seguiment i interpretació de resultats i, especialment, la formació i conscienciació dels operaris de neteja i els seus supervisors tenen un gran impacte en l'eficàcia de la higiene i en la millora de la sostenibilitat.
 
Font: techpress.es

Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa
​​El veritable desafiament del sector no radica només a substituir les contaminants calderes de gasoil o gas, sinó també instal·lacions de biomassa antigues i ineficients amb instal·lacions modernes. Les estufes i calderes de biomassa ja no estan associades amb aparells arcaics per obten...

Llegir +

Copyright 2020 by KMK