PRIMER MOSTREIG A ANDORRA, PER EL RECOMPTE DE FIBRES D'AMIANT AL AIRE

PRIMER MOSTREIG A ANDORRA, PER EL RECOMPTE DE FIBRES D'AMIANT AL AIRE Ecotècnic ha efectuat avui el primer mostreig per el recompte de fibres d’amiant al aire després d´haver estat registrat per aquest pla de treball el 13/12/2017 des del Servei d’inspecció de Treball . El servei  s’efectua segons La Llei 34/2008, del 18 de desembre del 2017. Les mostres es prenen fent passar un volum conegut d'aire, amb l’ajuda d’una bomba d’aspiració, a través d'un filtre de membrana on queden retingudes les fibres.

Amb això es pretén:
•    ajudar a l'empresari a organitzar controls d'aire adequats;
•    ajudar a l'empresari, al treballador i a l'inspector a comprendre les diferents finalitats del control de l'aire;
•    contribuir a aclarir el significat dels resultats;
•    esbossar les operacions necessàries per al mostreig de l'aire i el mesurament de les concentracions de fibres en l'aire, i
•    mostrar de quina manera l'ocupació de diferents tècniques (per a la determinació del nombre de fibres present en la mostra) influeix en la informació notificada.

Finalitat del Control de l'Aire

Els mostrejos de base poden utilitzar-se per establir el nivell de fibres en un ambient en el qual no s'ha produït una pertorbació activa de l'amiant, per exemple, abans del començament dels treballs. També s'utilitzen per a la gestió dels materials que contenen amiant que romanguin in situ.
Els controls personals mesuren la concentració de fibres en l'aire que respiren els operaris. Els valors obtinguts mitjançant aquests controls serveixen de base per comprovar si el factor de protecció dels equips de protecció respiratòria personal és l'adequat.
Els controls periòdics també poden ajudar a identificar a qualsevol operari que les seves pràctiques de treball produeixin concentracions inusuals i contribuir així a determinar què aspectes d'aquestes pràctiques han de millorar-se.
De vegades també es recullen mostres a la zona d'obres. Aquestes mostres, juntament amb els controls personals, ajuden a establir la concentració de fibres d'amiant en l'aire del lloc on s'estan realitzant els treballs.
Els controls mediambientals haurien d'incloure el mesurament de la concentració de fibres presents en l'aire de les zones en les quals existeixi la possibilitat que els operaris quedin exposats quan no utilitzin els equips de protecció respiratòria personal.

COVID-19 I SEGURETAT ALIMENTÀRIA COVID-19 I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
  1. RISC D'INFECCIÓ ALIMENTÀRIA__________________________________________________ 1,1. Quin és el risc d'infecció per COVID-19 en els aliments? Tot i la gran escala de la pandèmia, no hi ha hagut informes de la transmissió COVID-19 a trav&e...

Llegir +

Copyright 2020 by KMK