Ecotècnic instal·la un nou sistema de cloració amb diòxid de clor a l'ETAP de la Comella

Ecotècnic instal·la un nou sistema de cloració amb diòxid de clor a l'ETAP de la Comella L’empresa ECOTÈCNIC ha estat l’adjudicatària per a la instal·lació d’un nou sistema de cloració amb diòxid de clor, a l’Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP), de la Comella. Es tracta de la primera ETAP del principat en implantar el Diòxid de clor (ClO2) com a sistema de desinfecció de l’aigua potable de consum humà.

Que es la desinfecció de l’aigua amb diòxid de clor?
El diòxid de clor es un gas soluble en l’aigua que s’utilitza com a desinfectant donat el seu ampli espectre biocida (bactèries, paràsits, algues,...). És més eficaç que el clor gas o l’hipoclorit sòdic comunament utilitzats per a la desinfecció de l’aigua per a ús de boca.
 
Quines avantatges té respecte a d’altres mètodes de desinfecció?
Presenta l’avantatge de tenir un temps de permanència en la xarxa superior als altres desinfectants clorats i per tant, l’aigua manté durant més temps el poder desinfectant. Cal destacar també, que en contacte amb la matèria orgànica present a l’aigua no forma subproductes pel que es manté així la qualitat de l’aigua i s’eviten olors. Alhora cal destacar que evita la formació de biofilm en circuits o tubs i per tant, la proliferació de legionel·la.
 
Característiques ETAP La Comella
ECOTÈCNIC ha dissenyat un sistema de desinfecció capaç de tractar un cabal mínim de 100 m3/h amb dosificació entre 0,3 i 3 ppm de ClO2 i fins a un màxim de 300 m3/h i una dosificació entre 0,1 ppm i 1 ppm. Aquesta instal·lació esta dotada d’equips de generació de ClO2 en continu i un sistema de control i comunicació per garantir la correcta desinfecció de la xarxa.
Realitzar una instal·lació d’aquestes característiques a la ETAP de la Comella significa una millora substancial de la qualitat de l’aigua que rebrà el consumidor final. Aquest fet es degut a les característiques  del Diòxid de Clor (ClO2), un producte inclòs en les directrius de la OMS per al tractament de la qualitat de l’aigua de consum humà.

COVID-19 I SEGURETAT ALIMENTÀRIA COVID-19 I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
  1. RISC D'INFECCIÓ ALIMENTÀRIA__________________________________________________ 1,1. Quin és el risc d'infecció per COVID-19 en els aliments? Tot i la gran escala de la pandèmia, no hi ha hagut informes de la transmissió COVID-19 a trav&e...

Llegir +

Copyright 2020 by KMK