Centre autoritzat per desenvolupar l'activitat de formació en matèria de PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

Centre autoritzat per desenvolupar l'activitat de formació en matèria de PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI Govern d’Andorra ha publicat avui, 10 d’octubre 2018, al BOPA (núm. 59. Ordre Ministerial 26-9-2018) la llicència per ECOTÈCNIC, com a centre autoritzat per desenvolupar l’activitat de formació en matèria de PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI (registre CFPCL · Centres Formadors en Prevenció i Control de la Legionel·losi)

Número de registre CFPCL-02/2018


Copyright 2019 by KMK