PRIMER ADDITIU PER A ENVASOS ALIMENTARIS CAPAÇ D'ELIMINAR LA LISTÈRIA

PRIMER ADDITIU PER A ENVASOS ALIMENTARIS CAPAÇ D'ELIMINAR LA LISTÈRIA HIGIENE ALIMENTÀRIA


 
 
Els envasos alimentaris actius estan canviant la conservació de la vida útil, les propietats organolèptiques i la seguretat microbiològica dels aliments.  Un nou additiu per a polímers de contacte alimentari desenvolupat en el CSIC té activitat antimicrobiana provada enfront de Listeria monocytogenes i altres bacteris amb impacte en la seguretat alimentària, com Campilobacter jejuni i Escherichia coli.
 
El primer additiu per a envasos alimentaris de plàstic amb capacitat per eliminar el bacteri Listeria monocytogenes ja està disponible per a ús comercial. El nou producte està basat en una patent desenvolupada entre la spin-off del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) Encapsulae,  creada en 2018, i el Institut de Ceràmica i Vidre del CSIC.

L'additiu AS020P, la capacitat de la qual de producció actual cobriria més de 50 milions d'envasos, està aprovat per al seu ús en envasos plàstics de contacte amb aliments segons el Reglament (UE) No 10/2011 i com a additiu actiu segons el Reglament (CE) 450/2009.
 
La modificació química d'un preservant alimentari empleat habitualment en productes càrnics sembla ser la base del nou additiu, que, una vegada encapsulat en l'envàs de plàstic, genera una superfície de contacte antibacteriana.

Segons assajos realitzats d'acord a la Norma ISO 22196, l'additiu tindria una alta activitat antimicrobiana enfront de Listeria monocytogenes (99,9 %) , podent reduir a zero una població de 100.000 unitats formadores de colònies de Listeria monocytogenes en 24 hores.
Mitjançant l'encapsulació, l'additiu, que pot aplicar-se tant a plàstics convencionals com a bioplàstics, suporta la temperatura d'extrusió dels plàstics, per la qual cosa no hi ha pèrdua del principi actiu durant el procés industrial de fabricació.

Segons Encapsulae, l'additiu AS020P és també efectiu per al control de Campilobacter jejuni, Escherichia coli i Staphilococus aureus

Amb aquest nou producte, s'aporta una eina per augmentar la seguretat alimentària respecte al creixement de bacteris patògens, com la Listeria, en aliments envasats, per exemple productes càrnics llests per al consum, peixos fumats, productes làctics elaborats amb llet crua o amanides preparades.
 
Font: CSIC

Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa
​​El veritable desafiament del sector no radica només a substituir les contaminants calderes de gasoil o gas, sinó també instal·lacions de biomassa antigues i ineficients amb instal·lacions modernes. Les estufes i calderes de biomassa ja no estan associades amb aparells arcaics per obten...

Llegir +

Copyright 2020 by KMK